Hierbij treft u het pedagogischbeleidsplan van Kinderdagverblijf De Huismus aan. Onze visie kunt u lezen onder het aparte kopje van deze website.

 pedagogisch beleidsplan De Huismus 2016.pdf

Met vriendelijke groet,

Antoinetta