OUDERS/VERZORGERS:

Aan de contacten met de ouders/verzorgers hechten wij veel waarde. Dagelijks staat de koffie/thee klaar en vinden er overdrachten plaats zowel bij het brengen als halen van de kinderen. Wij werken met keerschriftjes en twee maal per jaar hebben wij praatkwartiertjes. Ook houden wij een portfolio bij met daarin de maakwerkjes, foto’s, grappige en ontroerende voorvallen van de kinderen. Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief en voor de zomervakantie een gezellige huismuskrant. Verder wordt er jaarlijks een gezamenlijke activiteit georganiseerd en een informatie/themaavond gehouden.

 Ouderadviescommisie:

Wij hebben een oudercommissie die een adviserende taak heeft ten aanzien van de dagelijkse opvang. De volgende punten staan 4 keer per jaar op het programma.

-Het pedagogisch beleid

-De kwaliteit van de kinderopvang(veiligheid, hygiëne, gezondheid)

-De huisregels

-Communicatie tussen  Kinderdagverblijf De Huismus en de ouders en eigen inbreng

 

ZOMER